Nhận xét kết quả sớm điều trị u, nang tuyến vú lành tính bằng vi sóng

Bài viết trình bày đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp cắt đốt bằng vi sóng (MWA) trong điều trị nang và các khối u vú lành tính.