Nhân một trường hợp ung thư đường mật trong gan điều trị bằng phác đồ Gemcitabine/Cisplatin tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tính chung, ung thư đường mật trong gan (UTĐMTG) chiếm khoảng 5-20% các trường hợp ung thư gan nguyên phát. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tỷ lệ chính xác của UTĐMTG chưa được biết rõ ràng do việc chẩn đoán còn gặp nhiều khó khăn và thường được tính chung trong các trường hợp ung thư gan và đường mật trong gan.