Nguyên nhân gây stress đối với cha/mẹ có con chậm phát triển tâm thần tại khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 - thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây stress đối với cha/mẹ có con chậm phát triển tâm thần tại khoa Tâm lý - Bệnh viện Nhi đồng 2, Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang.