Nghiên cứu về sự thay đổi ở tuổi dậy thì của học sinh trung học cơ sở huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

Bài viết trình bày việc tìm hiểu đặc điểm tuổi dậy thì của học sinh nam, nữ đang theo học tại trường THCS thị trấn Gôi. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với 400 học sinh nam, nữ đang theo học tại trường THCS thị trấn Gôi năm 2019.