Nghiên cứu ung thư tai: Lâm sàng - giải phẫu bệnh - điều trị tại bệnh viện tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 1/2002 đến tháng 4/2007)

Nghiên cứu những đặc điểm về lâm sàng, giải phẫu bệnh của ung thư tai và cách thức điều trị tùy theo thể bệnh và giai đoạn tiến triển của ung thư của 33 ca ung thư tai tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trong 5 năm (từ tháng 1/2002 đến tháng 4/2007). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.