Nghiên cứu tình trạng di căn hạch cổ trong ung thư biểu mô tuyến giáp

Bài viết trình bày việc xác định tỉ lệ di căn hạch cổ trong ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa (UTBMTGBH); 2) Tìm hiểu mối liên quan giữa u nguyên phát và tình trạng di căn hạch vùng cổ trong UTBMTGBH.