Nghiên cứu sàng lọc chất dính và lựa chọn nồng độ dược chất trong bào chế thuốc dán hấp thu qua da chứa clonidin

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sàng lọc để lựa chọn chất dính và nồng độ clonidin phù hợp trong xây dựng công thức bào chế thuốc dán chứa clonidin có tính thấm tương tự hoặc cao hơn thuốc đối chiếu.