Nghiên cứu kết quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori bằng phác đồ bốn thuốc có Bismuth cải tiến RBMA 14 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu bước đầu đánh giá hiệu quả, tỷ lệ tuân thủ và tác dụng ngoại ý của phác đồ 4 thuốc có bismuth cải tiến (RBMA) so với phác đồ RBMT cổ điển.