Nghiên cứu kết quả can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của FFR

Tổn thương mạch vành trung gian là thách thức trong chỉ định điều trị bệnh mạch vành. Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới chỉ ra vai trò của FFR đối với quyết định điều trị ở những tổn thương này. Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu kết quả can thiệp động mạch vành dưới hướng dẫn của FFR. Mời các bạn tham khảo!