Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định nồng độ và giá trị của procalcitonin (PCT) huyết thanh trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh nhân (BN) nhiễm khuẩn huyết (NKH). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu trên 64 BN có bệnh cảnh hội chứng đáp ứng viêm hệ thống, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 05 - 2015 đến 09 - 2016.