Nghiên cứu điều chế bột cao khô tỏi đen bằng phương pháp phun sấy

Bài viết tập trung nghiên cứu điều chế bột cao tỏi đen bằng kỹ thuật phun sấy tầng sôi nhằm tạo ra bán thành phẩm có chất lượng và độ ổn định cao, sử dụng bào chế các sản phẩm chứa tỏi đen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.