Nghiên cứu đáp ứng xơ hoá gan ở bệnh nhân xơ gan còn bù do virus viêm gan B điều trị bằng Entecavir

Việc đánh giá về đáp ứng xơ hóa gan sau khi điều trị kháng virus HBV ở nước ta cho đến hiện nay còn rất ít, đặc biệt trên đối tượng bệnh nhân đã có xơ gan. Nghiên cứu này nhằm xác định sự thay đổi chỉ số xơ hóa gan và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân xơ gan do HBV được điều trị bằng entecavir.