Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị cai nghiện ma túy MDMA bằng thuốc an thần kết hợp với thuốc chống trầm cảm

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá kết quả bước đầu điều trị cắt cơn cai nghiện và chống tái nghiện MDMA bằng thuốc an thần và chống trầm cảm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.