Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương của tắc hoàn toàn mạn tính mạch vành và kết quả can thiệp mạch vành qua da tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E

Bài viết nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, tổn thương và kết quả can thiệp mạch vành qua da (percutaneous coronary intervention - PCI) của tắc hoàn toàn mạn tính mạch vành (chronic total intervention - CTO).