Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và kết quả phẫu thuật u não thất bên tại Bệnh viện Việt Đức

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh của u não thất bên, đánh giá kết quả lấy u ở những bệnh nhân u não thất bên được điều trị phẫu thuật. Nghiên cứu thực hiện trên 34 bệnh nhân u não thất bên được mổ và theo dõi tại khoa phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 6 năm 2013.