Nghiên cứu công thức và quy trình bào chế viên bao tan trong ruột rabeprazol natri 20 mg

Đề tài "Nghiên cứu công thức và quy trình bào chế viên bao tan trong ruột rabeprazol natri 20mg" với mục tiêu xây dựng công thức và quy trình bào chế viên bao tan trong ruột rabeprazol natri 20 mg (RBPZ). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.