Nghiên cứu chế tạo hỗn dịch chitosan với thuốc xịt mũi từ loài hoa ngũ sắc định hướng trong điều trị bệnh viêm xoang

Chitosan là một polyme tự nhiên thu được bằng deacetyl hóa chitin. Các phân tử chitosan có đặc tính hóa lý tốt như các hệ thống phân phối thuốc. Nó là chất polysaccharide an toàn sinh học, không độc, tương thích sinh học và phân hủy sinh học.