Nghiên cứu bào chế viên nén rã nhanh trong miệng chứa amlodipin 5 mg

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là bào chế được viên nén amlodipin 5 mg rã nhanh trong miệng. Nguyên vật liệu và phương pháp: viên nén rã nhanh trong miệng chứa amlodipin 5 mg được điều chế bằng phương pháp dập thẳng.