Một số yếu tố liên quan rối loạn loạn thần ở bệnh nhân sử dụng chất dạng Amphetamine

Sử dụng chất dạng Amphetamine làm tăng nguy cơ xuất hiện loạn thần. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều yếu tố gây nên rối loạn loạn thần. Mục tiêu của bài viết là: “Nhận xét một số yếu tố liên quan rối loạn loạn thần ở bệnh nhân sử dụng các chất dạng Amphetamine điều trị nội trú tại Viện sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai”.