Một số thay đổi trong cấu trúc di truyền của virut sởi lưu hành ở miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 2006-2013

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu một số đặc điểm di truyền của virut sởi hiện đang lưu hành ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2006 - 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.