Một số thay đổi chất lượng hoạt động điều dưỡng tại phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 1

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hoạt động của điều dưỡng trước và sau can thiệp tại các phòng khám khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1. Nghiên cứu thực hiện lượng giá trước và sau thực hiện huấn luyện bảng mô tả công việc điều dưỡng phòng khám. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.