Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nội soi mô bệnh học, biểu lộ protein p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10 mm

Luận án được thực hiện với 2 mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và biểu lộ protein p53, Ki67, Her-2/neu của ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10 mm; tìm hiểu mối liên quan giữa biểu lộ protein p53, Ki67 và Her-2/neu với đặc điểm mô bệnh học, di cưn hạch vùng của ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10 mm.