Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá hiệu quả cắt chọn lọc thần kinh chày trong điều trị di chứng co cứng cơ chi dưới

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Đánh giá hiệu quả cải thiện đối với hình thái chi dưới co cứng sau điều trị phẫu thuật CTKCCL; đánh giá hiệu quả cải thiện chức năng vận động của bệnh nhân co cứng chi dưới sau phẫu thuật CTKCCL; xác định các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật.