Kiến thức, thái độ và thực hành về bệnh sốt xuất huyết của sinh viên khoa Dược, Đại học Lạc Hồng

Nghiên cứu này khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về bệnh sốt xuất huyết của sinh viên khoa Dược, đại học Lạc Hồng. Phân tích được tiến hành trên 538 mẫu khảo sát được thu thập bằng cách phát phiếu khảo sát trực tiếp.