Hiệu quả điều trị ghẻ bằng thuốc uống ivermectin

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả điều trị cho bệnh nhân mắc ghẻ bằng uống ivermectin tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: 40 bệnh nhân mắc ghẻ từ 8/2017 đến 6/2018 được điều trị bằng uống Ivermectin và được đánh giá hiệu quả sau điều trị.