Giá trị của hệ thống phân loại Methesda trong chẩn đoán tế bào học tuyến giáp

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ và nguy cơ ác tính của các nhóm trong phân loại tế bào học Bethesda và so sánh với phân loại siêu âm TIRADS trong phân biệt nhân giáp lành tính với ác tính.