Ebook Sức khỏe và cuộc sống: Phần 2

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày nội dung: Kết hợp ăn uống, vận động, tâm trạng để phòng và chữa bệnh. Trong phần này, tác giả đưa ra các loại bệnh phổ biến nguy hiểm mà con người dễ mắc phải, biện pháp kết hợp các mặt để tự phòng chống. Với cách trình bày đơn giản, dễ hiếu, có thể giúp cho mọi đối tượng từ nông thôn đến thành thị, từ nông dân đến trí thức xem và áp dụng những điều cần thiết một cách dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo.