Ebook Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ: Phần 1

Ebook "Phòng bệnh và đảm bảo an toàn" là tài liệu học tập giúp cho sinh viên ngành học mầm non có những tri thức về một số bệnh ở trẻ em, những kỹ năng chăm sóc và xử lý ban đầu khi trẻ mắc bệnh hoặc bị tai nạn ở trường mầm non. Tài liệu còn đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non theo chương trình đổi mới chăm sóc giáo dục trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.