Ebook Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS: Phần 1

Cuốn sách Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS được biên soạn dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu dạy và học về HIV/AIDS đối với sinh viên năm cuối hệ cử nhân điều dưỡng. Nội dung cuốn sách gồm 12 bài đề cập các kiến thức cơ bản vê HIV/AIDS, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Phần 1 sau đây sẽ giới thiệu đến người học các kiến thức về: Dịch tễ học HIV/AIDS, chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS, kỳ thị phân biệt đối xử với người HIV/AIDS,...