Ebook Cấp cứu nội khoa: Phần 3

Cùng tìm hiểu cấp cứu bệnh nhân truyền nhiễm, ngộ độc cấp, cấp cứu người nghiện ma túy, nhiễm độc oxit cacbon, ngộ độc rượu ethylic cấp,… được trình bày cụ thể trong ebook Cấp cứu nội khoa: Phần 3. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.