Ebook Cẩm nang phòng chống AIDS và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình - BS. Đỗ Hồng Ngọc

Cuốn sách Cẩm nang phòng chống AIDS và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình được biên soạn để giới thiệu một cách hệ thống các kiến thức căn bản cần biết về AIDS. Trong lần tái bản này, cuốn sách đã được bổ sung và cập nhật những thông tin mới nhất về kiến thức và tình hình nhiễm HIV/AIDS đến nay. Hy vọng cuốn sách có thể đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu về AIDS của bạn đọc.