Dược lâm sàng: Khảo sát sử dụng Gabapentin trong điều trị trên bệnh nhân nội trú và ngoại chẩn Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung của bài viết trình bày tỉ lệ chỉ định sử dụng đúng đối với thuốc gabapentin trong điều trị bệnh nhân nội trú và ngoại trú tại bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả nghiên cứu cho thấy so với nhóm nội trú, nhóm ngoại chẩn có tỉ lệ sử dụng gabapentin chưa hợp lý cao hơn, chi phí nhiều hơn.