Động lực làm việc và một số yếu tố ảnh hưởng của nhân viên khối hành chính tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019

Đặc thù công việc của khối hành chính tại bệnh viện có tính lặp đi lặp lại, gây nhàm chán, hiệu quả công việc không cao. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối hành chính.