Định lượng mafenid acetat trong dung dịch mafenid acetat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng phương pháp định lượng thành phần hoạt chất trong chế phẩm dung dịch mafenid acetat phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm hiện có để phục vụ công tác xây dựng tiêu chuẩn chế phẩm nhằm kiểm soát tốt chất lượng và hiệu quả của chế phẩm.