Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% - Trần Văn Quang

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1% nhằm nghiên cứu kỹ thuật bào chế Silver sulfa 1%; nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất của chế phẩm; nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn trên in vitro có so sánh với chế phẩm Silvirin 1% (Ấn Độ).