Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần qua đường mổ nhỏ điều trị gãy cổ xương đùi

Bài viết tiến hành xác định các điểm thuận lợi và khó khăn trong cuộc mổ với đường mổ nhỏ thay khớp háng bán phần; đánh giá kết quả điều trị và biến chứng của phẫu thuật thay khớp háng bán phần qua đường mổ nhỏ trong điều trị gãy cổ xương đùi.