Đánh giá kết quả điều trị u lành tính dây thanh bằng phẫu thuật nội soi treo

U lành tính dây thanh là bệnh lý thường gặp và chiếm tỷ lệ khá cao ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá kết quả điều trị u lành tính dây thanh bằng phẫu thuật nội soi treo. Mời các bạn tham khảo!