Đánh giá kết quả điều trị rò hậu môn tái phát

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh rò hậu môn (RHM) tái phát và đánh giá kết quả sau phẫu thuật rò hậu môn tái phát của các bệnh nhân (BN) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và bệnh viện Trung ương Huế từ 2/2017 – 8/2018.