Đặc điểm tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị ngoại trú

Bài viết mô tả đặc điểm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng: 1.000 đơn thuốc điều trị ngoại trú lưu trữ tại Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu trong thời gian từ 01/01/2020 đến 31/03/2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không can thiệp.