Đặc điểm sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật tiêu hóa, gan mật

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang đặc điểm sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng trên 100 bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tại các khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng 7/2020 - 9/2020.