Đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả cắt polyp đại trực tràng ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Bài viết trình bày mô tả một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả cắt polyp đại trực tràng ở trẻ em, tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.