Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh sốt xuất huyết dengue người lớn

Bài viết trình bày việc xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị theo phác đồ Bộ Y tế và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến tiên lượng bệnh Sốt xuất huyết Dengue ở người lớn.