Đặc điểm giải phẫu mảnh ghép bằng gân Hamstring tự thân trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước hai bó

Bài viết Đặc điểm giải phẫu mảnh ghép bằng gân Hamstring tự thân trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước hai bó trình bày: Nghiên cứu nhằm nhận xét đặc điểm giải phẫu mảnh ghép qua 21 trường hợp bệnh nhân được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước hai bó sử dụng gân Hamstring tự thân tại bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2012,... Mời các bạn cùng tham khảo.