Chẩn đoán tế bào học một số ung thư phế quản

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm mô tả đặc điểm tế bào học của carcinôm phế quản và đối chiếu kết quả tế bào học và giải
phẫu bệnh của carcinôm phế quản. Nghiên cứu hồi cứu dựa trên 50 cas có chẩn đoán xác định carcinôm phế quản tại Bv Bạch Mai từ 1-2004 đến 1-2006.