Cập nhật chẩn đoán, điều trị nhiễm HIV/AIDS

Bài viết trình bày những cập nhật tình hình nhiễm HIV, các biện pháp chẩn đoán và chỉ định điều trị ARV, các phác đồ điều trị bậc 1, bậc 2 và bậc 3; Kê đơn điều trị được cho người bệnh HIV/AIDS và xứ tríđược các tác dụng phụ thường gặp của thuốc ARV; Tích cực điều trị, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân; hết lòng phục vụ người bệnh HIV/AIDS.