Bước đầu đánh giá tác dụng điều trị của viên bổ xương khớp trên bệnh nhân giảm mật độ xương

Bài viết trình bày đánh giá tác dụng cải thiện mật độ xương và tác dụng không mong muốn của viên Bổ xương khớp trên bệnh nhân giảm mật độ xương.