Bệnh lý hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi: Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và yếu tố nguy cơ

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, tổn thương chỏm xương đùi trên x quang và cộng hưởng từ và một số yếu tố nguy cơ trong bệnh lý hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (HTVKCXĐ). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 120 bệnh nhân HTVKCXĐ được chẩn đoán và phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng không xi măng tại Bệnh viện Việt Đức.