Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Giun chỉ - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Bài giảng Vi-Kí sinh trùng về Giun chỉ được biên soạn bởi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong bài giảng này nhé.