Bài giảng Vi-Kí sinh trùng: Đơn bào lý sinh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Bài giảng Vi-Kí sinh trùng về Đơn bào lý sinh được biên soạn bởi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong bài giảng này nhé.