Bài giảng Thống kê y học - Bài 3: Xác suất có điều kiện - Định luật nhân xác suất

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày định nghĩa của xác suất có điều kiện, trình bày công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.